top of page

Hilton Honors Appreciation

QUADRANT

AHEAD AND GAINING

HILTON AL HOUARA

HILTON ABUJA

1.0

4.5

3.9

6.1

AHEAD BUT LOSING

CURIO LAGOS

 

A&OI

1.6

3.1

-8.9

-3.5

BEHIND BUT GAINING

HGI TANGER CC

HILTON TANGER CC

HILTON TAGHAZOUT

HGI LUSAKA

HILTON NORTHOLME

HILTON YAOUNDÉ

HILTON CABO VERDE

-7.9

-8.3

-13.4

-4.8

-27.3

-8.8

-15.1

1.6

8.4

12.6

5.0

11.9

4.3

0.5

BEHIND AND LOSING

-22.0

-0.2

-0.2

-15.0

-23.4

-8.3

-7.5

-5.0

-9.3

-11.6

CONRAD RABAT

HGI MBABANE

HILTON ADDIS ABABA

HILTON LABRIZ

MANGO HOUSE

DT ALLAMANDA

HILTON MAURITIUS

HGI GABORONE

HILTON SANDTON

HGI UMHLANGA

-16.3

-14.1

-6.8

-18.1

-24.5

-19.4

-25.8

-7.6

-10.4

-10.2

bottom of page